Údržba a realizace

Zahradní jezírka dělíme obecně na dva typy – koupací jezírka a biobazény. V každém probíhá čištění vody na jiném principu.

Aby zahradní jezírko správně fungovalo, musí být správně navrženo.

Koupací jezírka

Jezírko tvoří dvě části – užitková a regenerační. Do regenerační zóny, která tvoří minimálně 1/2 vodní plochy, se osazují rostliny, které jednak čerpají z vody živiny, ale především vytváří prostředí pro zooplankton, který vodu přirozeně přefiltrovává a tím i čistí.  Užitková část je určena ke koupání.

Plocha koupacího jezírka bývá alespoň 80 m2 a více, hloubka koupací zóny minimálně 1,8 m, aby se jezírko nepřehřívalo a fungovalo jako biotop.

Z jezírka se pravidelně (1-3 x ročně) odsává sediment ze dna, čímž dochází k redukci živin ve vodě.

Koupací jezírko je možné vybavit mechanickou filtrací na bázi síta, která zachytí mechanické nečistoty z hladiny jako je např. spadané listí. Přefiltrovaná voda pak proudí zpět do jezírka.

Údržba zahrnuje odsávání sedimentu ze dna, sezónní střih rostlin a vybírání většího znečištění z hladiny.

Voda v jezírku odpovídá přírodní stojaté vodě. Voda se nekazí, jedná se ale o živý systém, a proto není po celý rok stejná. Pokud chcete mít zahradní jezírko ke koupání průzračné, zvolte raději biobazén.

Biobazény

Na malých pozemcích, kde není prostor pro tak velkou vodní plochu, je možné zrealizovat i menší zahradní jezírko – biobazén např. od 40 m2,ale samozřejmě i daleko větší. Zde se úprava vody provádí pomocí biofiltrů. Voda odpovídá proudící vodě jako je v potocích a řekách.

Poměr užitkové : regenerační části je přibližně 70 : 30 %.

Údržba je jednodušší než u koupacího jezírka. Pravidelně se čistí biofiltr a odsává se sediment ze dna.

Na zimu se voda ze zahradního jezírka nevypouští, jen se sníží hladina vody.

Back to Top