Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!

Francis Bacon

Back to Top